Co na místě nehody zjišťuje tým hloubkové analýzy dopravních nehod?

Jsme tým odborníků na automobilovou techniku, dopravní infrastrukturu a lidský faktor v dopravě.

Naším úkolem je co nejpřesněji odhalit, jak a proč k dopravní nehodě došlo, jak střet probíhal a co udělat pro to, aby se již podobná nehoda nestala. Abychom složili celou mozaiku případu, potřebujeme podrobně analyzovat celý řetězec událostí, vedoucí ke vzniku dopravní nehody.

Jak šetření výzkumného týmu na místě nehody vypadá?

Na místě dopravní nehody členové týmu získají detailní údaje, ze kterých následně vytvoří nezávislý popis celého nehodového děje. Zajistí kompletní fotografickou dokumentaci, vytvoří digitální plánek místa dopravní nehody a případně také trojrozměrný model, který slouží jako podklad pro analýzu nehody v simulačním programu. Zjišťují první informace o zranění.

Vliv lidského faktoru - psychologická část

Zvládnout první kritické okamžiky hned po nehodě pomohou jejím obětem speciálně proškolení dopravní psychologové.

Cílem jejich snažení je vytvoření přátelské atmosféry a psychická stabilizace jedince. Včasnou psychologickou pomocí je možné redukovat negativní symptomy, které mohou za předpokladu, že se s nimi nijak nepracuje, vyústit u účastníků dopravní nehody v tzv. Posttraumatickou stresovou poruchu.

Psychologové svojí činností napomáhají také ke kvalitativnímu zhodnocení podílu lidského faktoru a psychologických aspektů na vzniku dopravní nehody. Z tohoto důvodu probíhá, pokud to dovoluje aktuální situace (zejména psychický a fyzický stav účastníků dopravní nehody), rozhovor sloužící ke sběru dat o účastnících nehody i nehodovém ději pro výzkumné účely přímo na místě dopravní nehody.

Ohledání automobilové techniky

V náplni práce specialisty na automobilovou techniku je podrobně fotograficky zdokumentovat deformace exteriéru vozidla. Využívá k tomu měřící latě a laserový 3D skener. Dokumentuje také postavení jednotlivých ovládacích prvků a deformací v interiéru vozidla. Prohlídka exteriéru vozidla na místě nehody zahrnuje:

 • zjištění rozsahu deformace vozidla,
 • měření technických parametrů vozidla po dopravní nehodě: délka, šířka, výška vozidla, tlak v pneumatikách a jejich srovnání s výrobními technickými parametry, apod.
 • typ pneumatik, země jejich původu, hmotnostní index, rok výroby, hloubku dezénu, předepsaný a aktuální tlak pneumatik, jejich poškození atd.

Prohlídka interiéru vozidla zahrnuje:

 • kontrolu aktivace airbagů,
 • kontrolu stavu bezpečnostních pásů,
 • určení míry deformace přístrojové desky, věnce volantu a jiné,
 • ověření funkce jednotlivých částí vnitřku vozidla a funkce bezpečnostních prvků v okamžiku dopravní nehody a jejich funkčnosti po nehodě.

Po ohledání automobilové techniky porovnávají technici zpracované skeny deformovaného a neporušeného vozidla. Získají tak přesné parametry deformací, které jsou klíčové pro přesnou rekonstrukci nehodového děje.

Stav dopravní infrastruktury

Na místě dopravní nehody provede odborník na dopravní infrastrukturu kompletní fotodokumentaci předmětného úseku pozemní komunikace a pořídí videozáznamy ze směrů příjezdu zúčastněných vozidel.

Dále na místě zdokumentuje:

 • parametry místa dopravní nehody (rozhledové poměry, okolí, výškové, šířkové, směrové poměry atd.),
 • povrch vozovky (druh a kvalitu povrchu, koeficient tření),
 • dopravní značení,
 • polohu vozidel, brzdné, smykové a další stopy,
 • povětrnostní a provozní podmínky a další.

Místo dopravní nehody a vzájemné rozmístění stop geodeticky zaměří. Na základě získaných dat je poté s pomocí softwaru zhotoven elektronický plánek místa dopravní nehody, na kterém se provádí simulace nehodového děje.

Příklad simulací reálných dopravních nehod lze najít zde.

Zdravotní část

Po dopravní nehodě získají odborníci (za souhlasu účastníků dopravních nehod) informace o jejich zdravotním stavu. Veškerá zdravotnická data o zraněné osobě jsou anonymní a jediným identifikátorem je číslo dopravní nehody v databázi. Údaje o zdravotním stavu jsou nezbytné pro komplexní analýzu mechanismu nehodového děje. Informace o zranění účastníků také mohou být důležitá také např. pro vývoj v oblasti konstrukce vozidel.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.